LATVIJAS DAŽĀDĪBAS HARTA
Ceļā uz iekļaujošu Latviju
 

latvijas dažādības harta

Dažādības harta ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķi ir cieņpilnas attieksmes veicināšana un dažādu sabiedrības grupu iekļaušana.


Latvijas dažadības harta ir daļa no Eiropas dažādību hartas platformas, ko koordinē Eiropas Komisija.