LATVIJAS DAŽĀDĪBAS HARTA
Ceļā uz iekļaujošu Latviju
 .