About us

Latvijas Dažādības hartu un Latvijas Vienlīdzības indeksu koordinē biedrība Open Centre, ar mērķi veicināt cieņpilnas sabiedrības attīstību, kā arī vienlīdzīgas attieksmes principu iedzīvināšanu Latvijas darba devēju un darba ņēmēju vidē.

Latvian Diversity Charter and Latvian Equality Index is coordinated by association Open Centre with an aim to develop a respectful society and strengthen equal opportunities principles in the workplace.

Open Centre unites wide spectrum of experts from various industries such as diversity managment, human rights and bussiness development, in order to invest in Latvian social chance and to improve the situation of human rights in Latvia as well as abroad.

The idea of Latvian Diversity Charter have developed already in 2013 but in the process it has 

Latvijas Dažādības hartas ideja radās jau 2013. gadā, un savā attīstības periodā Dažādības hartas iniciatīvai paralēli attīstījās nepieciešamība pēc Latvijas Vienlīdzības indeksa, kas ļauj novērtēt uzņēmēju, organizāciju un valsts iestāžu kapacitāti dažādības vadībā, kā arī novērtēt darbinieku pieeju vienlīdzīgām iespējām.

Latvijas Dažādības hartas ietvaros plānots arī sniegt plaša spektra apmācības un konsultācijas, lai nodrošinātu veiksmīgu hartas pamatprincipu ieviešanu uzņēmumos, organizācijās un iestādēs.

Lai uzzinātu vairāk, rakstiet info@opencentre.euert images or tables, if necessary.

 .