Pievienoties Latvijas Dažādības Hartai

Soļi, lai pievienotos Latvijas dažādības hartai:

  1. Iepazīstieties ar Latvijas Dažādības hartu
  2. Izvērtējiet vai jūsu uzņēmums, organizācija vai iestāde, savos stratēģiskajos uzstādījumos un darbībā atbilst Latvijas Dažādības hartas pamatprincipiem
  3. Ja, jūs uzņēmums, organizācija vai iestāde apņemas ieviest Latvijas Dažādības hartas pamatprincipus, sūtiet oficiālu pieprasījumu un vēlmi pievienoties Latvijas Dažādības hartai uz e-pastu info[at]opencentre.eu


Biedrība Open Centre izskatīs ikvienu pieteikumu un tā atbilstību Latvijas Dažādības hartas pamatprincipiem:

  • Pārliecināsimies, ka uzņēmumam, organizācijai vai iestādei nav aktīva tiesvedība darbinieku diskriminācijas lietā;
  • Pārliecināsimies, ka uzņēmumam, organizācijai vai iestādei nav apsūdzības darba tiesību jomā un aizdomas par necilvēcīgiem darba apstākļiem;
  • Pārliecināsimies, ka uzņēmums, organizācija vai iestāde nav publiski iestājies par kādas no dažādības grupu tiesību ierobežošanu.

Pirmā Latvijas dažādības hartas parakstīšanas ceremonija norisinājās 2019. gada 12. februārī, ko parakstīja 27 uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas.


 .