VIENLĪDZĪBAS INDEKSS

Latvijas Vienlīdzības indekss ir pirmais nacionālā mēroga organizācijas politikas dokumentu un rīcības novērtējums, kas vēsrts uz cilvēku dažādības, vienlīdzīgas attieksmes principu ieviešanu kā pret darbiniekiem, tā sadarbības partneriem un klientiem.

Latvijas Vienlīdzības indekss ir brīvprātīgs uzņēmuma vai organizācijas novērtējums.

Latvijas Vienlīdzības indekss sastāvēs no uzņēmuma vai organizācijas pašnovērtējuma un ārējas analīzes.

Vienlīdzības indekss izvērtēs:

  • Organizācijas pretdiskriminācijas un iekļaušanas politiku un praksi;
  • Pieeja vienlīdzīgām iespējām;
  • Organizācijas Dažādības kompetences;
  • Organizācijas paustās saistības pret darbiniekiem un sabiebiedrību, kā arī sadarbība ar pilsonisko sabiedrību.

Pirmais Latvijas Vienlīdzības indekss tiks prezentēts 2019. gada 12. februārī

Lai pievienotos Vienlīdzības indeksa novērtējumam, sazinieties ar Latvijas Vienīdzības indeksa koordinatoriem info[at]opencentre.eu

© 2018 Open Centre

 .