Par mums

Latvijas Dažādības hartu un Latvijas Vienlīdzības indeksu koordinē biedrība Open Centre, ar mērķi veicināt cieņpilnas sabiedrības attīstību, kā arī vienlīdzīgas attieksmes principu iedzīvināšanu Latvijas darba devēju un darba ņēmēju vidē.

Open Centre apvieno plaša spektra ekspertus dažādās ar dažādības vadību, cilvēktiesībām un uzņēmējdarbību saistītām jomām, lai sniegtu ieguldījumu Latvijas sabiedrības attīstībā un cilvēktiesību situācijas uzlabošanā Latvijā un pasaulē.

Latvijas Dažādības hartas ideja radās jau 2013. gadā, un savā attīstības periodā Dažādības hartas iniciatīvai paralēli attīstījās nepieciešamība pēc Latvijas Vienlīdzības indeksa, kas ļauj novērtēt uzņēmēju, organizāciju un valsts iestāžu kapacitāti dažādības vadībā, kā arī novērtēt darbinieku pieeju vienlīdzīgām iespējām.

Latvijas Dažādības hartas ietvaros plānots arī sniegt plaša spektra apmācības un konsultācijas, lai nodrošinātu veiksmīgu hartas pamatprincipu ieviešanu uzņēmumos, organizācijās un iestādēs.

Lai uzzinātu vairāk, rakstiet info@opencentre.eu

 .