OPEN CENTRE

Biedrība OPEN CENTRE radīta ar mērķi strādāt, lai veicināt dažādības, iekļaušanas un cieņpilnas attieksmes ievērošanu vietējā un starptautiskā līmenī, lai atbalstītu cilvēktiesību aizstāvjus, kas pakļauti riskam, kā arī atbalstītu aktivitātes, kas uzlabo cilvēktiesību stāvokli.
 
OPEN CENTRE darbības virzieni: 

 • Dažādības vadības pamatprincipu popularizēšana
 • Latvijas Dažādības hartas un Latvijas Vienlīdzības indeksa ieviešana
 • Dažādībai draudzīgu pakalpojumu pieejamības veicināšana
 • Cilvēktiesību un cieņpilnas attieksmes veicināšanas kampaņas vietējā un starptautiskā līmenī; 
 • Cilvēktiesību aizstāvju, kas pakļauti riskam, viņu organizāciju un aktivitāšu drošības līmeņa paaugstināšana;
 • Atbalsta sniegšana cilvēktiesību aizstāvjiem, kas pakļauti riskam, viņu organizācijām un aktivitātēm;
 • Citu nevalstisko organizāciju atbalsts, sniedzot ekspertīzi Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā un citās valstīs;
 • Sadarbība ar uzņēmumiem, lai veicinātu iekļaujošu vidi darbiniekiem un dažādības vadības principu ieviešanu darba vidē;
 • Vārda un pulcēšanās brīvības principu ievērošanas veicināšana

 

OPEN CENTRE 3 galvenās darbības platformas:  

DIVERSITY CENTRE

 • Iniciatīva, kas veicina sadarbību ar uzņēmumiem, lai veicinātu vienlīdzības un dažādības vadības principu ieviešanu darba vidē
 • Latvijas Dažādības harta
 • Latvijas Vienīdzības indekss
 • Ieviest apmācību programma potenciālajiem dažādības līderiem, lai nodrošinātu viņu aktīvu dalību vietēja un starptautiska līmeņa tiesību aizstāvības darbā, politiskajos procesos un citās dažādību veicinošās aktivitātēs

O.CENTRE

 • Konsultācijas un atbalsts stratēģiskās komunikācijas jautājumos pilsoniskās sabiedrības organizācijām
 • Atbalsts stratēģiskās komunikācijas programmu izstrādē
 • Atbalsts komunikācijas aktivitāšu ieviešanā

FREEDOM CENTRE

 • Iniciatīva, kas atbalsta cilvēktiesību aizstāvjus, kas pakļauti riskam, viņu organizācijas un aktivitātes
 • Izglītojoša un praktiska atbalsta sniegšana
 • Tehnisks atbalsts cilvēktiesību aizstāvjiem, organizācijām, aktivitātēm

 
 


 
 

 .